Stanowiska przygotowawcze AR TECH

Stanowisko przygotowawcze 9

Strefa przygotowawcza 10

Stanowisko przygotowawcze 11

Strefa przygotowawcza 12